Er Rubber Mulch Toxic?

October 18

Laget av resirkulerte dekk, har gummi mulch vært spioneringen som en løsning på 290 millioner kasserte dekk vi produserer hvert år. Som forbrukere bruker gummi mulch mer og mer, oppstår spørsmål om sin sikkerhet.

Bruker

Gummi mulch erstatter flis i mange hager og lekeplasser. Selv uten tvil en tilstrekkelig bioklipp materiale, utfører strimlet gummi mindre effektivt enn tradisjonelle bioklipp materialer i form av jordkjemi, ugrasbekjempelse og mikrobiell innhold.

toksisitet

Studier av Colorado State University har vist at gummi mulch er ikke giftig for planter. Men, kjemikalier i mulch - kalt gummi leachates - kan lekke inn i jorda og forurense grunnvannet og andre vassdrag. Disse kjemikaliene er svært giftige for vannlevende alger, plankton, snegler og fisk.

andre hensyn

Linda Chalker-Scott fra Washington State University påpeker at gummi mulch er meget brannfarlig - enda mer enn tradisjonelle tre og bark mulch. Gummi mulch, når antent, er også vanskelig å slukke.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com