Organisk karbon i jord

May 12

Organisk karbon i jord


Organisk karbon i jordsmonnet er et mål på hvor mye organisk materiale er i jorda. Organisk materiale i jorda er en karbon-holding svamp, og er en måte å redusere karbon i atmosfæren, som produserer global oppvarming.

Karbon

Jord karbon virker å forbedre fukt holder kapasitet i jord og gir habitat for mikroskopiske organismer i jorda. Organisk levende jord er levende og pust hud av jorden og gir næring til alle planter å vokse sunn og sterk.

dyrket mark

Jord som brukes for dyrking av vekster i full sol blir uttømt av organisk karbon i jordsmonnet. Som avlinger modne, blir næringsstoffer tatt fra det organiske materialet for bruk av plantene og må fornyes i form av organisk materiale eller kompost. Avlinger vil ikke vokse seg sterk og sykdom motstandsdyktig hvis organisk karbon saken er ikke til stede.

Forested Land

Skog har en kontinuerlig regn av fallende løv som brytes ned og skaper en rik humus-type jord som resulterer i et tykt lag av organisk karbon over tid. Jordsmonn av skogeiendommer er mye høyere i organisk karbon enn dyrket mark.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com