Hvordan erstatte en Vaskemaskin Outlet Box

April 18

Hvordan erstatte en Vaskemaskin Outlet Box


Du ønsker å installere en ny sump for vaskemaskinen. Heldigvis er det noen skritt for å erstatte den gamle. Du kan også bruke denne samme prosedyre for å erstatte noen annen sump, enten det er for tørketrommelen, eller på kjøkkenet, soverommet eller stua. Følg trinnene nedenfor og på bare 15 minutter vil du ha din nye sump installert.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

1 Gå til servicepanelet og slå av strømmen til kretsen. Fjern beholderen plate.

2 Skru ut skruene som fester mottaket til boksen og trekk beholderen ut. Løsne klemmeskruene på mottaket og fjerne ledningene. Legg merke til hvordan ledningene er koblet slik at du kan koble dem lett.

3 Fjern skruene som fester den gamle uttaksboksen til veggen eller på veggen stud. Fjern boksen. Hvis det er en kontakt som fester ledningene til uttaksboksen, løsne den og dra ledningene ut av boksen

4 Trekk ledningene gjennom i den nye boksen, og plasser boksen i stedet for den gamle boksen. Skru den på plass.

5 Koble ledningene til kontakten. Skyv ekstra ledning inn i feltet, bakken først, hvit neste, svart sist. Sett beholderen inn i boksen og skru på plass.

6 Skru platen dekselet på igjen. Slå av strømmen til kretsen igjen.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com