Installasjonsveiledning for My GE JVM240 Mikrobølgeovn

September 30

GE JVM240 mikrobølgeovn serien tilbyr effektive koketider for elementer som TV middager, popcorn og rester. Når du først tar GE JVM240 mikrobølgeovn hjem, må du sette den opp i et egnet sted og koble den til et strømuttak. Selv om installasjonsoppsettet er minimal, må visse forholdsregler tas for å hindre muligheten for skade eller funksjonsfeil mens du bruker en mikrobølgeovn.

Bruksanvisning

1 Fjern GE JVM240 mikrobølgeovn fra esken. Sørg for å fjerne all emballasje fra enheten, spesielt fra innsiden av enheten.

2 Plasser GE JVM240 mikrobølgeovn på et jevnt underlag som tåler vekten og er i nærheten av en tre-spiss stikkontakt.

3 Sett støpselet i GE JVM240 mikrobølgeovn i kontakten, og pass på å koble opp hver spiss på pluggen med riktig hull i sokkelen. Brette den elektriske ledningen bak enheten, slik at den ikke stikker ut eller hindre bevegelse rundt enheten

Hint

  • For å unngå elektrisk feil eller skade, må du ikke installere din GE JVM240 mikrobølgeovn over eller i nærheten av noen vask eller kropp av vann.
  • Ikke sett noe på toppen av mikrobølgeovn, og ikke dekk til eller blokker noen av sine åpninger.
  • Disse instruksjonene kan variere noe avhengig av eksakt modell av GE JVM240 du bruker. Rådfør deg med mikrobølgeovn brukerhåndbok for mer informasjon.

© 2021 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com