Hvordan bli kvitt av svoveldioksid

November 15

Hvordan bli kvitt av svoveldioksid


Svoveldioksid er en potensielt farlig materiale som må håndteres forsiktig. Det er vanligvis brukes i husholdninger som kjølemiddel, løsningsmiddel eller blekemateriale. Ta alle mulige forholdsregler for å unngå enten en svoveldioksidgass lekkasje eller væskesøl. Både væske og gass kan være ekstremt farlig og kan identifiseres ved en foul "råtne egg" lukt. Helsemessige problemer som kan være forårsaket av eksponering omfatter irritasjon i øyne, nese, hals, hud og lunger, samt kortpustethet, hoste spasmer og væske i lungene. Bli kvitt svoveldioksid riktig er avgjørende for å unngå disse helseproblemer.

Bruksanvisning

1 Bruk vernebriller, hansker og munnbind før håndtering av flytende svoveldioksid. Ikke la svoveldioksid kommer i kontakt med huden din.

2 Ventiler noe område hvor svoveldioksid er eksponert ved å åpne vinduer og ventiler øyeblikkelig.

3 til et absorberende materiale, så som leire-baserte kattesand, natriumkarbonat eller tørr kalk, til en flytende svoveldioksyd ølet å suge den opp.

4 Vent for alle de svoveldioksid væske som skal absorberes og tilsett mer absorberende materiale om nødvendig.

5 Sett materiale som har absorbert væsken svoveldioksid i en beholder og forsegle det tett.

6 Legg en etikett til beholderen som sier: "Svoveldioksid. Farlig materiale"

7 Kast svoveldioksid container gjennom din lokale farlig avfall avdeling. Vask aldri det ned en kloakk linje, dumpe det på bakken eller kast den med vanlig søppel.

Hint

  • Disse retningene er kun for rengjøring av en væskesøl. En gasslekkasje av svoveldioksyd krever en umiddelbar evakuering. Du må kontakte den lokale farlig avfall avdeling så snart du er i et trygt område. Ikke forsøk å håndtere en gasslekkasje av svoveldioksid selv.

© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com