Design Regler for a Light Pipe

October 14

Lysrørene brukes til å overføre lys langs en fast overflate konstruert av materialer som er i stand til å overføre lys. Lysrørene blir ofte brukt i bygging av bil instrumentpaneler og svømmebasseng lysanlegg.

Sporing

Utformingen av lysrørene bruker ray tracing som sin store design regelen. Strålesporing er et system for å forutsi bevegelsen av lyset overføres gjennom et materiale som brukes til å styre og overføre lyset.

teorier

Strålesporing dreier seg om anvendelse av en rekke matematiske og vitenskapelige prinsipper, blant annet Snells lov og Fresnel-tap. Snells lov predikerer bevegelse av lys mellom to overflater, inkludert mengden av refraksjon når lyset passerer over grensen mellom de to flater.

problemer

Problemene av størst betydning i utformingen av en lys rør er koblingen av lyskilden til røret, å overføre lys uten vesentlige tap og belysnings utløpet av lys uten lystap. Innganger og utganger av lys må ikke tillate lys å flykte i betydelige mengder, eller lyset røret vil ikke fungere skikkelig.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com