Hvordan Tenn Pilot på en Lennox Unit Heater LF2-165

June 17

The Lennox LF2-165 er en enhet varmeapparat som er en del av LF-serien. Varmeapparatet er produsert og markedsført av Lennox selskapet og fungerer som varmeapparatet for et bolig sentralfyr. Varmeapparatet har en selvtenningssystem som automatisk tenner pilot når enheten er slått på og mottar gass. Du kan derfor tenne piloten ved å koble fra og deretter koble den sentrale varmeapparatet på enheten.

Bruksanvisning

1 Slå enhver husholdning termostater til "Off" posisjon.

2 Koble fra strømforsyningen til ovnen.

3 Fjern den øvre tilgangspanelet rist ved å løfte risten på toppen av varmeren. Dette vil utsette varmerens kontrollpanel.

4 Finn gassventilen på varmerens kontrollpanel. Drei ventilen til "Off" posisjon ved å dreie den med klokken.

5 Vent fem minutter. Hvis du lukter noe gass, forlate huset umiddelbart og ringe gasselskap. Ikke kall gasselskapet fra huset ditt. Hvis du ikke lukter gass, med prosessen.

6 Vri gassventilen på varmerens kontrollpanel til "On" posisjon ved å rotere det mot klokken.

7 Sett på øvre tilgangspanelet rist.

8 Koble all strøm til varmeapparatet.

9 Sett termostaten i huset til ønsket innstilling. Kontrollampen på varmeren vil automatisk antennes.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com