Maytag Atlantis Vaskemaskin Feilsøking

August 16

Maytag Atlantis Vaskemaskin Feilsøking


Maytag Atlantis er en vaskemaskin ment for privat bruk. Vaskemaskinen bør plasseres på et stabilt, plant underlag i et område som er rent og tørt for å sikre riktig funksjon. Klær eller materiale fuktet i vegetabilsk eller andre matoljer bør ikke plasseres i vaskemaskinen, og farlige materialer, stoffer eller gasser bør holdes borte fra vaskemaskinen for å unngå mulige branner. Andre potensielle problemer kan løses gjennom feilsøking hvis problemer oppstår under bruk.

Bruksanvisning

1 Kontroller at vaskemaskinen er riktig koblet til et strømuttak og vannventilen er åpen og fungerer hvis vaskemaskinen ikke fyller. Undersøk inntaksslangene for mulige knekk og rett om nødvendig. Drei kontrollhjulet til ønsket innstilling og trekke ut for å starte vaskesyklusen. Hvis vaskemaskinen fremdeles ikke fylle, koble fra slangene og se etter mulige hindringer.

2 Skru inntaksslangen tilkoblinger de fast hvis vaskemaskinen lekker og sikre enden av avløpsslangen er satt ordentlig inn i avløpet anlegget. Ikke overbelaste vaskemaskinen, da dette kan også føre til vannlekkasje.

3. Spyl vannlinjen før bruk av skiven første gang, og dersom vanntemperaturen er ikke den samme som den valgte temperatur. Undersøk varmtvannsbereder og sørge for at det er satt til 120 grader Fahrenheit minimum. Sjekk alle slanger og skjermer, ren som nødvendig og sørge for at ledninger og slanger er alle godt festet til vaskemaskin.

4 Kontroller at vaskemaskinen er satt til den ønskede vaskesyklusen eller temperatur hvis vaskemaskinen ikke synes å være rengjøring klær effektivt. Ikke overbelaste vaskemaskinen, da dette kan også hindre grundig rengjøring av klær eller andre materialer.


© 2021 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com