Høy PH nivå av Pond Water

April 21

Høy PH nivå av Pond Water


Måling av surhet eller alkalitet, som er to ekstremer, er basert på pH-nivåer. Dam vann med en pH-verdi mindre enn 7 er ansett for å være sur og dam vann med en pH-verdi høyere enn 7 er alkalisk, eller basisk. PH-skalaen går fra 0, som er økt surhet, til 14, som er økt alkalitet. En nøytral pH-verdi er på ca 7, og det optimale pH-nivå for dam liv er mellom 7,5 og 8,5.

Endre pH-verdier

PH-nivået i dammer varierer i løpet av dagen på grunn av undervanns fotosyntese.
Fotosyntese, den prosessen som planter og andre organismer bruker sollys for å produsere mat fra karbondioksyd og vann, øker vanligvis åndedrett i løpet av dagen. Derfor er pH-verdien stiger som karbondioksid fjernes fra vannet. Fotosyntese reduseres og til slutt stopper når solen går så pH-verdien synker utover kvelden som karbondioksid øker. Plantene begynner fotosyntese på nytt og fjerne karbondioksyd fra vannet når solen står, slik at pH-verdien å stige enda en gang.

Høye pH-verdier

En økning i karbondioksid kan begrense oksygennivå og er derfor stressende for fisken. Fisk kan bli understreket i vann med en pH-verdi fra 4 til 6.5. Fisk er nesten sikker på å dø i en dam med et pH-nivå som er høyere enn 11. Dersom pH er for lav, for eksempel mindre enn 4, er død også nesten sikker på å forekomme. Jo høyere pH og vanntemperaturen, desto større andel av ammoniakk, en fargeløs gass som oppløses i vann fremstilling av en sterkt alkalisk oppløsning, som er giftig for fisk.

Administrerende høye pH-verdier

En måte å håndtere høye pH-verdier i dammer er å fylle og forberede dammer flere uker før utsett den med fisk. Rapid plantevekst i de første dagene etter dammer er fylt forårsaker høyt pH slik forsinke strømpe kan bidra til å forhindre tap som følge av høy pH. En annen måte å håndtere høye pH-verdier er å tilsette aluminiumsulfat, et kjemisk stoff som reagerer med vann for å danne en syre som reduserer pH-verdien og fotosyntese. Høy pH kan også reduseres ved tilsetning av karbondioksyd, som oppløses i vann og virker som en syre. Karbondioksidnivået kan økes ved å tilsette organisk materiale til dammer; som det brytes ned, blir karbondioksid frigjøres.

Testing for pH-verdier

Det er viktig å teste for pH-verdier i dammer for å sikre at fisk og planter er i et sunt miljø. Siden pH-nivåer svinge i løpet av dagen, er det ideelt å ta målinger av pH-nivåer på samme tid på døgnet. Testing for pH-nivåer er mulig med bruk av en dam test kit som ikke bare tester for pH-verdier, men for ammoniakk og nitritt. Test kits vanligvis kommer med et reagensrør som du fyller med vann i dammen og test løsning som du slipper ut i vannet. Fargen på vannet i testrøret skal endres, og blir deretter sammenlignet med et diagram som inngår i testsettet.


© 2021 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com