Hvordan taste en dør knott

January 19

Hvordan taste en dør knott


Du trenger ikke å ringe en låsesmed hvis du ønsker å taste en lås. Du kan bruke mindre penger og enda vente mindre tid for at låsen skal omnøkles hvis du tar jobben på deg selv. Din lokale maskin eller hjemme forbedring butikken selger lås omnøkling kits, som kommer med omtrent alt du trenger å taste inn dørhåndtak. Hvis du omnøkling flere låser, sørg for å kjøpe flere sett.

Bruksanvisning

1 Sett inn enden av ledningen verktøyet gitt i omnøkling kit inn i det lille hullet som ligger på ermet rett bak dørhåndtak. Trekk knotten bort fra døren, fjerne den og ermet fra døren.

2 Trykk på forsiden av døren lås montasje, hvor nøkkelhullet er plassert inntil låssylinderen spretter ut av baksiden av dørhåndtak. Hvis bakhette eller ermet på dørhåndtak ikke pop off, lirke den av med fingrene, og skyv sylinderen ut.

3. Stikk den åpne ende av holderringen verktøyet over baksiden av låsesylinderen, like bak holderringen. Trykk på låsringen med verktøyet inntil ringen kommer av sylinderen.

4 Sett den gamle nøkkelen inn i nøkkelhullet og vri den til venstre eller høyre, og deretter sette støpselet tilhenger, som kommer i omnøkling kit, på baksiden av sylinderen hvor låsringen var plassert. Trykk på pluggen følger som du trekker på den gamle nøkkelen til pluggen kommer ut av sylinderen. La pluggen følger i sylinderen.

5 Vri låsepluggen over slik de gamle pinnene faller ut av sine hull. Bruk nebbtang for å slippe nye, forskjellige farger pins inn i hullene i den rekkefølgen som er angitt i omnøkling kit instruksjoner. Sett låseenheten sammen igjen ved å reversere demonteringsanvisningene.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com