Hvordan erstatte en Fill Tank på et toalett

September 8

Hvis toalettet fylle tanken har en sprekk må du erstatte fylle tanken raskt. Erstatnings toalett fylle tankene er tilgjengelig hjemme forbedring sentre. Mål fylle tanken og kjøpe en som er nærmest din nåværende tank størrelse. Du kan bruke påfyllingsventilen og flush håndtaket fra den gamle fyll tank. Det er en god idé å installere en ny bunnventilen ved utskifting av fylletanken. Tetningen på den gamle spyleventilen vil forme seg etter formen av den gamle tank. Gjenbruk av en spyleventil i en ny tank kan fremme lekkasjer, noe som krever fjerning av tanken på nytt.

Bruksanvisning

1 Slå av tilførselsventilen vannet bak toalettet kommer fra veggen. Vri ventilhåndtaket med klokken for å stenge av vannet. Trekk tanklokket av toalettet fylle tanken og sett den til side.

2 Skyll toalettet og hold flush spaken ned. Dette vil tillate det meste av vannet til å renne ut av påfyllingsbeholderen. Fjern det gjenværende vann fra fylle tanken med håndklær. Suge opp alt vannet, slik at det ikke er noe vann igjen i påfyllingsbeholderen.

3 Snu vanntilkobling under toalettet fylle tanken mot klokken med et par Kanallås tang. Vannledningen er forbundet med fylleventilen under påfyllingstanken. Finn de to skruene som fester toalettet fylle tanken på toalettet flens på baksiden av toalettskålen.

4 Hold toppen av hver festebolt med en stor flat skrutrekker inne på toalettet tank. Fjern festemutteren på utsiden bunnen av tanken med en skrunøkkel. Løft toalett tank av toalettet flensen. Fjern gummi tetningsringen under spyleventilen av toalettet tank. Ikke bruk det gamle bunnventilen i den nye toalett tank.

5 Sett inn en ny bunnventilen inn i ny tank og sikre bunnventilen til tanken med den store festemutteren som følger med spyleventilsett. Slip gummi tetningsringen over bunnen av bunnventilen på utsiden av toalettet tank. Den mindre del av pakningen skal peke bort fra toalettet tank.

6 Sett på toalettet tank på toppen av toalettet flensen og fest med to tank bolter. Sette inn bolter fra innsiden av tanken slik at trådene rager gjennom toalettet flensen. Fest boltene med festemuttere. Stram mutterne jevnt med en skiftenøkkel.

7 Fjern spylehåndtaket fra den gamle tanken. Fjern håndtaket sikre mutteren med et par av kanalen lås tang og dra i spaken ut av tanken. Sett spylehåndtaket inn i din nye toalett tank og fest med låsemutter. Skyv håndtaket spaken gjennom hakket på spyleventil.

8 Koble påfyllingsventilen fra det gamle toalettet tank. Fjern sikringsmutteren under tanken som fester fylleventil med et par av kanal låsetang. Sett påfyllingsventilen inn i ny tank og sikkert fra bunnen med festemutteren. Stram festemutteren med et par Kanallås tang.

9 Wrap rørlegger er tape rundt utsatte gjengene på påfyllingsventilen utenfor toalettet tank. Træ vannlinjen forbindelse til påfyllingsventilen inntil forbindelsen er for hånd. Stram tilkoblingen ytterligere tre fjerdedeler snu med Kanallås tang.

10 Vri kranen vann mot klokken for å fylle den nye toalett tank med vann. Plasser den nye lokket på den nye toalett tank.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com