Hvordan kan jeg sammenligne gjør solpaneler til andre energiene?

November 29

Hvordan kan jeg sammenligne gjør solpaneler til andre energiene?


Miljøhensyn har bedt mange folk til å se på alternative energikilder. I fornybar energi, er det en rekke typer energikilder, fra sol og vind til vannkraft og geotermisk energi. De fleste huseiere vil trolig bare bruke solenergi og vindkraft som alternative energikilder. Det er viktig å forstå hvordan man skal sammenligne ulike energikilder, om valget står mellom sol og vind eller mellom fornybar energi og ikke-fornybar energi.

Bruksanvisning

En sammenligning de umiddelbare fordeler og ulemper mellom solcellepaneler, andre fornybare energikilder, og ikke-fornybar energi. Forvent forhånd kostnadene for å kjøpe og installere noen ny energi system og utstyr. Solcellepaneler har spesielt høye etableringskostnader, som har en tendens til å avskrekke folk fra å vedta dem som energikilde. Andre alternativer, for eksempel vindkraft, tilbyr lavere innledende kostnader enn solsystemer, og kan være ønskelig for enkelte husholdninger. Forstå både umiddelbare og langsiktige kostnadene kan hjelpe deg å nøyaktig sammenligne og vurdere hvilke energi alternativ som er best for deg.

2 Sammenlign effektiviteten av hvert system i form av hvor du befinner deg. I visse klima og steder, kan vindkraft være et mer effektivt alternativ, fordi regionen kan ha sterke vinden. Ved å se på solar innstråling kart, kan du bedømme den relative effektiviteten av et solcellepanel system i din region. Disse kartene markere antall "soltimer", et mål på solstråling. Steder med høyere verdier av solar innstråling vil ha mer effektive solcellepanel systemer. Vanligvis de optimale tider for solenergi absorpsjon er fra 9 am til 15:00, ifølge SolarCraft.

3 Vurdere de langsiktige fordelene med solcellepanel systemer sammenlignet med alternativene. En fordel med solenergi generasjon er den relativt lave vedlikeholdskostnader av enhetene, fordi det er så få mekaniske komponentene som er involvert i solcellepanel systemer. Disse lave vedlikeholdskostnader, kombinert med langsiktig payback du sannsynligvis vil få fra å bli selvforsynt med energi, kan bidra til å oppveie høyere oppstartskostnader. Også bestemme langsiktig vedlikehold og drivstoffkostnader for tradisjonelle olje og naturgass-systemer, og sammenligne dem med de av solenergi.


© 2021 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com