Gjødsel Forurensning av akvatiske økosystemer

August 1

Gjødsel Forurensning av akvatiske økosystemer


Mange planter trenger ikke gjødsel for å overleve og produsere. Til tross for dette faktum, har dårlig gjødslingspraksis og kronisk overforbruk av kunstgjødsel fører til en nedgang i både ferskvann og saltvann systemer over hele landet.

kilder

Når jordbruksland, hager eller plener er befruktet, er noen næringsstoffer aldri absorberes av planten, de tapte mot avrenning fra regn hendelser eller snylting ned i nedbørsfelt. Disse forekomstene kalles ikke-punktkilder, siden det er så mange gårder og boliger miste en stor mengde gjødsel næringsstoffer over tid. Denne kilden for forurensning er vanskelig eller umulig å spore.

effekter

Når flere næringsstoffer er i et vannsystem enn alle plantene som finnes kan bruke, til livsform som strømmer inn bruke opp det overskytende er alger. Tykke algematter danne, og oksygennivået i vannet dråpe. Dette utarming kveler fisken og andre vannlevende organismer. Mattene blokkerer sollys til undervannsanlegg, og organismer som avhenger av dem også dø. Denne prosessen kalles eutrofiering.

Forebygging

Kompostert materiale holde jorda rik og levende mikroorganismer, som i sin tur binde opp nitrogen og slipp det saktere, slik at den ikke lekker. Planting og administrerende belgfrukter dekkvekster kutter ned på eller opphever behovet for gjødsel.


© 2020 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com