Hva er syklusen av Foto?

September 24

Hva er syklusen av Foto?


Biologer dele fotosyntesen i lys reaksjoner, som lagrer lys energi som kjemisk energi, og lys-uavhengige reaksjoner, som bruker denne kjemiske energien til å fikse karbon. Calvin-Benson syklus er sentralt for lys-uavhengige reaksjoner.

Egenskaper

Calvin-Benson syklusen mottar adenosin trifosfat (ATP) og redusert nikotinamid-adenin-di - nukleotid-fosfat (NADPH) fra lyset reaksjoner. Disse to molekyler inneholder energi som er lagret i form av kjemiske bindinger.

Funksjon

I løpet av syklusen, festes enzymet RUBISCO tre molekyler av karbondioksid til tre fem-karbon sukkerarter, skaper ustabile produkter som brytes ned til tre-karbon sukkerarter. De tre-karbon sukkerarter fosforyleres (dvs. ha en fosfatgruppe bundet) av ATP og redusert ved NADPH å danne g3p. Et molekyl av g3p kommer ut av syklusen, mens de resterende fem blir omgruppert for å lage tre fem-karbon sukkerarter som fosforyleres med mer ATP for å gjøre de tre fem-karbon sukkerarter til stede ved begynnelsen av syklusen.

effekter

Hver omdreining av syklusen frembringer en overskudds molekyl av g3p. Anlegget benytter g3p å lage sukker som glukose og syntetisere de andre organiske forbindelser den trenger.


© 2021 urbancellarsmd.com | Kontakt oss: webmaster# urbancellarsmd.com